top of page

BEHÖVER DITT FÖRETAG ARBETSKRAFT?

Vill ditt företag vara med och bidra till lösningen av två av vårt lands stora samhällsutmaningar; arbetslösheten bland utrikesfödda samt tillgången på inhemsk arbetskraft?

I Studieförbundet Bilda utbildas personer i yrkesförberedande studiecirklar så att de har rätt kompetens för ert företags behov. Empower by Bilda har kollektivavtal för personal som jobbar för oss och som vi hyr ut. Vi finns i nuläget i Linköping, Jönköping och Örebro och vill finnas på fler platser.
Kontakta oss om du vill veta mer!

SOLCELLSMONTERING

269914553_138590041880413_599812288337216020_n.jpg

Idag hyr många företag in utländsk arbetskraft. Vi tror på att använda den kompetens som redan finns i Sverige. Studieförbundet Bilda har yrkesförberedande studiecirklar i montering av solceller. Personer som visar att de har kompensen anställs av oss. De arbetar sedan tillsammans med en teamledare genom Empower by Bilda. Efter en tid har ni möjlighet att anställa montörerna på ert eget företag.
Har ni behov av arbetskraft kan ni anlita Empower by Bilda på entreprenad eller bemanning.

LOKALVÅRD

275612231_153692103703540_1324792269311586386_n.jpg

Behöver ni lokalvårdare till er kyrka eller företag men önskar att det vore enklare att anställa? Har ni någon på ert språkcafé som skulle vara lämplig? Vi tror att kompetensen inom lokalvård behöver höjas. Detta sker genom Studieförbundet Bildas studiecirklar. Personer kan sedan hyras in på ditt företag eller din kyrka genom Empower by Bilda.

GRÖNA NÄRINGAR

242673996_118215997251151_3630100768070960521_n.jpg

Behöver du hjälp på din gård i sommar? Nu finns chansen att hyra in arbetare och teamledare. Exemplvis ekologisk odling med manuell bekämpning av ogräs. Plantering och skörd av grödor, främst hos ekologiska lantbruk.

Tjänster: Tjänster
bottom of page