top of page

OM OSS

Vi finns för att vi behövs. Sverige har stora integrationsproblem. Det vill vi vara med och ändra på. 

Empower by Bilda är ett socialt företag som vill att fler får en anställning. Många nya svenskar står utanför arbetsmarknaden trots att de vill jobba. Många företag som behöver arbetskraft saknar det. Det vill vi ändra på!

Empower by Bilda ägs av Studieförbundet Bilda Sydöst och Svealand. Vi startade i juni 2021. Under det första halvåret hade vi 32 anställda. Det innebär att fler som behöver jobb kan få det.  

Vi har kollektivavtal och arbetar för att både män och kvinnor som inte har jobb idag ska få möjlighet till en anställning. All vinst återinvesteras i företaget så att vi kan växa. Medarbetare och teamledare hos Empower by Bilda arbetar sida vid sida ute hos kund.

Vi finns inom brancherna;

  • Montering av solceller

  • Arbete inom gröna näringar 

  • Lokalvård

Vi önskar fler företag gjorde som vi för att minska arbetslösheten och öka innanförskapet.

Kontakta oss om du söker jobb eller vill anställa för kort eller längre tid!

bottom of page